За нас

Дружеството “Римакем” ЕООД е основано през март 2004 година, като дъщерно на „Агрополихим“ АД. В него работят около 200 висококвалифицирани работници, инженерно-технически и административен персонал, обособени в направления – „Механоремонт“, „Електроремонт“, „АП (Автоматизация на производството)“ и „Диагностика на съоръжения“. Създаването на дружеството е в отговор на потребността от качествено сервизно обслужване и поддръжка на съоръженията, инсталациите и машините в „Агрополихим“ АД.

На основание удостоверение №В099 от 26.07.2007 г., издадено от ДАМТН, “РИМАКЕМ” ЕООД извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • козлови, мостови, стрелови кранове и електрически телфери;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • съдове работещи под налягане;
 • парни и водогрейни котли;
 • стоманени преносни и разпределителни газопроводи и съоръжения към тях;
 • промишлени газови инсталации и съоръжения към тях;
 • газорегулаторни пунктове, горивни уредби и газови уреди за природен газ с максимално работно налягане до 1,6 МРа и стоманени преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях;
 • промишлени газови инсталации и съоръженията към тях, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнен въглеводороден газ с работно налягане до 1,6 МРа.

Фирмата притежава и удостоверение №В202 от 17.10.2012 г., издадено от ДАМТН за поддържане, ремонтиране и преустройване на:

 • подвижни работни площадки, стрелови тип;
 • товарозахващащи приспособления – грайферни кофи;
 • окачени кошове за повдигане на хора.