Клиенти

Клиенти на “Римакем” ЕООД са фирми от инженеринговата дейност, производствени предприятия, фирми за металообработка. По-долу ще приведем някои от нашите основни клиенти:

 • „АГРОПОЛИХИМ“АД
 • „АЛИФОС БЪЛГАРИЯ“ЕАД
 • „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“АД
 • „ТЕХНОФОС“ЕАД
 • „БУЛКОМ ВИДИН“ЕООД,
 • „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“АД
 • „СОЛВЕЙ СОДИ“АД
 • „СОЛ БЪЛГАРИЯ“ЕАД
 • „СИГДА“ООД
 • „ХРАНИНВЕСТ ХМК“АД
 • „БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ“АД
 • „МТГ-ДЕЛФИН“АД
 • „ДИТСМАНН“АД
 • „КУЛИ И КОМИНИ“ЕООД
 • и други по-малки предприятия…