Електроремонт

Богатият ни опит и разнообразие от обекти ни служат в намирането на оптимално решение за всеки Ваш проблем и желание. Нашият екип от професионалисти може да Ви консултира по всякакви въпроси, свързани с Електро услуги а те са:

  • Изграждане на промишлени и сградни електроинсталации
  • Монтаж на кабелни муфи и кабелни глави за ниско и средно напрежение
  • Услуги в направление електролаборатория
  • Настройка и проверка на релейна защита
  • Намиране на повреда на кабел ниско и средно напрежение до 10 kV
  • Трасиране на електрически кабели и метални водопроводни тръби
  • Измерване на съпротивление на изолация
  • Изпитване с повишено напрежение на електрически кабели до 10kV, електрически уредби до 10kV и електрически машини
  • Измерване на качеството на електрическа енергия в електрически уредби до 440V
  • Изпитване с повишено напрежение на диелектрична якост на електрозащитни средства и трансформаторно масло