Автоматизация на Производството

Предлаганите инженерингови услуги по изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за контрол и управление на технологични процеси в различни отрасли са :

  • Автоматизация на производствени процеси.
  • Ревизия и ремонт на регулираща арматура с пневматични изпълнителни механизми(с размер до DN250).
  • Ревизия и ремонт на ON/OFF арматура с пневматични изпълнителни механизми(с размер до DN250).
  • Диагностика и конфигуриране на интелигентни полеви устройства посредством HART и Foundation Fieldbus комуникационни протоколи.